เชิญร่วมวิ่งให้ชีวิตโรตารี่ฮาล์ฟมาราธอนชมเมืองอุดร

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 20 ธันวาคม บริเวณชั้น 4 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี นายวิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล อดีตนายกโรตารี่หมากแข้ง นายชูศักดิ์ คุณพนิจกิจ นายกโรตารี่หมากแข้ง น.ส.เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงศ์ ประธานโครงการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน และนพ.เอกภัทร ระหว่างบ้าน ผู้แทน รพ.ศูนย์อุดรธานี ร่วมแถลงข่าว “วิ่งให้ชีวิตโรตารี่ ฮอล์ฟมาราธอน ” ครั้งที่ 2 รายได้ซื้อเครื่องแพทย์ห้องฉุกเฉิน รพ.ศูนย์อุดรธานี ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

สโมสรโรตารี่เป็นการรวมตัว ของกลุ่มคนหลากหลายอาชีพ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ใน 6 อุดมการณ์ คือ สร้างสันติภาพ , ป้องกันรักษาโรค , สร้างน้ำสะอาด ,สุขภาพแม่และเด็ก , การศึกษาพื้นฐาน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ที่ผ่านมาโรตารี่หมากแข้งให้ความสำคัญ และมีกิจกรรมเรื่อง “น้ำดื่มสะอาดในสถานศึกษา” มาอย่างต่อเนื่อง และการเริ่มต้นสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการมอบเรือให้ชาวเรือบ้านเดียม เพื่อใช้บริการท่องเที่ยวทะเลบัวแดง

202

ในครั้งนี้มีเป้าหมายจัดหา “เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง” ให้กับห้องฉุกเฉิน รพ.ศูนย์อุดรธานี ซึ่งเครื่องมือแพทย์นี้ยังไม่มีใช้งาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจวินิจฉัย อาการผู้ป่วยฉุกเฉินที่ไม่ได้สติ คณะแพทย์จะสามารถตรวจรักษาได้รวดเร็วขึ้น จะทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ โดยเครื่องตรวจฯจะเป็น 2 ชุดๆแรกเป็นเครื่องที่ประจำอยู่ในห้องฉุกเฉิน ชุดที่สองสามารถเคลื่อนที่ออกไปตรวจผู้ป่วยในภาคสนามได้ ราคารวมทั้งสิ้น 4.3 ล้านบาท

“วิ่งให้ชีวิตโรตารี่ ฮอล์ฟมาราธอน ” ครั้งที่ 2 ในแนวคิดการวิ่ง “ชมเมืองอุดรธานี” จุดสตาร์ทและเส้นชัยอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี เส้นทางแรก 3.6 กม.ค่าสมัคร 300 บาท เด็ก 7-10 ขวบ 150 บาท และต่ำกว่า 6 ขวบฟรี ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยๆได้เหรียญทุกคน , เส้นทางที่สอง 10.85 กม. ค่าสมัคร 400บาท และเส้นทางที่สาม 21.10 กม.ค่าสมัคร 500 บาท มีถ้วยรางวัลแยกย่อยอายุทุก 5 ปี โดยรุ่น 21.10 กม.จะได้รับเหรียญผลิตเฉพาะรุ่น สมัครได้ที่ www.rotarymagkang.org ,หรือ โรงแรมธารบุรี ถ.อดุลยเดช ทน.อุดรธานี หรือชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลอุดรธานี

204203

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.