ท่าอากาศฯเพิ่มเที่ยวบิน

ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เมื่อก้าวเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว จำนวนเที่ยวบินก็เพิ่มขึ้น ปีนี้ผู้โดยสารอาจจะทะลุ 2.6 ล้านคน
(ตารางเที่ยวบิน)

24232526_957345037738306_5734483708677728737_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.